ข้าวส่งออกและนำเข้าประเทศอันดับต้น ๆ

ข้าวเป็นธัญพืชที่สำคัญมากที่บริโภคเป็นอาหารหลักในหลาย ๆ ส่วนของโลกโดยประชากรส่วนใหญ่ ข้าวหมายถึงเมล็ดพันธุ์ของหญ้า Oryza sativa สายพันธุ์เอเชียหรือ Oryza glaberrima สายพันธุ์หญ้าของแอฟริกา หลังจากอ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สูงเป็นอันดับสามของโลก

ประวัติความเป็นมาของข้าว

ข้าวป่าบรรพบุรุษของข้าวบ้านอาจเป็นถิ่นกำเนิดของออสเตรเลีย ข้าวถูกทำขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 8, 200 ถึง 13, 500 ปีก่อนในหุบเขาแม่น้ำเพิร์ลของจีนโบราณ จากที่นี่การปลูกข้าวแพร่กระจายไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ การล่าอาณานิคมของยุโรปช่วยแนะนำข้าวเข้าสู่ยุโรปและอเมริกา

การผลิตข้าว

ในปี 2012 โลกผลิตข้าวประมาณ 738.1 ล้านตัน ในปีเดียวกันนั้นมีพื้นที่ 162.3 ล้านเฮคเตอร์ ในปี 2555 4.5 ตันต่อเฮกตาร์เป็นผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

ส่งออกข้าว

ประเทศกำลังพัฒนาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการค้าข้าวระดับโลก มีการซื้อขายข้าวเพียงประมาณ 1% ของการผลิตทั่วโลก ประเทศกำลังพัฒนามีสัดส่วนประมาณ 83% ของการส่งออกและนำเข้าข้าว 85% ในขณะที่หลายประเทศเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่เพียงห้าประเทศเท่านั้นที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ การจัดอันดับประเทศเหล่านี้ด้วยปริมาณการส่งออกข้าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2545 ไทยเวียดนามจีนสหรัฐฯและอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ 5 อันดับแรกของโลกในลำดับที่ลดลงของปริมาณการส่งออกมีส่วนร่วมในการส่งออกข้าวประมาณสามในสี่ของโลก อย่างไรก็ตามในปี 2553 ผู้ส่งออกสำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศไทยเวียดนามและอินเดีย ในปี 2555 อินเดียเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกในขณะที่ไทยลดลงอันดับที่สามรองจากเวียดนาม ทั้งสามประเทศคิดเป็น 70% ของการส่งออกข้าวทั่วโลก

จากตัวเลขล่าสุดของปี 2559/2560 ระบุว่าประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ 5 อันดับแรกของโลกคืออินเดียไทยเวียดนามปากีสถานและสหรัฐอเมริกาเพื่อลดปริมาณการส่งออกข้าว ข้าวสายพันธุ์หลักที่อินเดียส่งออกคือพันธุ์บาสมาติที่มีกลิ่นหอม ประเทศไทยและเวียดนามเชี่ยวชาญด้านการส่งออกข้าวหอมมะลิ

ประเทศผู้นำเข้าข้าวอันดับต้น ๆ

จากตัวเลขล่าสุดผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน, ไนจีเรีย, สหภาพยุโรป, ซาอุดิอาระเบียและฟิลิปปินส์ ประเทศจีนเป็นผู้นำของโลกในการนำเข้าข้าวโดยการนำเข้าข้าว 5, 000, 000 เมตริกตันในปี 2559/60

ข้าวส่งออกและนำเข้าประเทศอันดับต้น ๆ

ยศประเทศผู้ส่งออกปริมาณข้าวส่งออก (2016/17), 1, 000 เมตริกตันประเทศที่นำเข้าปริมาณข้าวนำเข้า (2016/17), 1, 000 เมตริกตัน
1อินเดีย10, 300ประเทศจีน5, 000
2ประเทศไทย10, 000แปลก2, 871
3เวียดนาม5, 800ประเทศไนจีเรีย1, 900
4ปากีสถาน4, 200สหภาพยุโรป1, 850
5สหรัฐ3, 550ซาอุดิอาราเบีย1, 550
6พม่า1, 500ฟิลิปปินส์1, 400
7กัมพูชา1, 000โกตดิวัวร์1, 350
8อุรุกวัย850อิหร่าน1, 050
9บราซิล650อินโดนีเซีย1, 000
10อาร์เจนตินา550อิรัก1, 000

แนะนำ

สำนักงานใหญ่ขององค์การนิรโทษกรรมสากลตั้งอยู่ที่ไหน?
2019
ชายฝั่งโคโรแมนเดลอยู่ที่ไหน
2019
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในกรีซ
2019